Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat | Resimleri Göster


"Güzel kokan çiçekler"


Açıklama:
Kategori: Köşe Yazarları
Eklenme Tarihi: 20 Haziran 2019
Geçerli Tarih: 09 Temmuz 2020, 04:12
Site: Görele Sol Platformu
URL: http://www.gorelesol.com/yazar.asp?yaziID=26863


Türk milleti her şeyin en iyisine, en güzeline ve en mükemmeline layık olan büyük bir millettir. Bu büyüklüğü onu saadete, esenliğe ve yaptığı bütün iyi işlerde başarıya ulaştırır. Türk insanının bu başarısını çekemeyen, kıskanan ve kabul edemeyerek gücünü ve kuvvetini zayıflatmaya çalışanların olabileceği de unutulmamalıdır. Hatta kara çalmaya çalışanlar, iftiralarla yıpratmaya uğraşanlar, yalan yanlış demeden saldıranlar da olacaktır.Fakat bu saldırılar,insanların huzurunu ve refahını kaçırmaya, asayiş ve güvenliğini bozmaya, fertlerin birbirleriyle olan iyi ve güzel ilişkilerini yok etmeye yönelik olmamalıdır.Türk milleti,"hak,hukuk ve adalet" duygusundan,  karşılıklı saygı ve sevgiden, iyi günde ve kötü günde bir ve beraber olmaktan, aç kalanı doyurmaktan, açık olanı giydirmek,darda kalana yardım etmek gibi düşünce ve davranışlardan vaz geçirmek gibi düşünceler taşıyanlar da olabilir. Ama, bu büyük milletin ne vatan sevgisi ne bayrak aşkı ne de birlik ve beraberlik duygusunu asla kimse bozamaz ve yıkamaz, kimsenin de buna gücü yetmez. 

Her ne kadar toplum içinde, üzerine ölü toprağı atılmış, gaflet uykusuna yatmış, gözüne perde inmiş, nefsine yenilmiş, hafızasını kaybetmiş, iradesiz ve düşünceden yoksun kalmış, maddiyata kendini satmış veya kiralamış, dünya malına tapanların kontrolüne girerek etrafında olan biteni göremeyen, fark edemeyen, maneviyatı ve ruhunu kaybeden insan tipleri bulunsa da,akıllı, zeki,uyanık, düşünen, soran ve sorgulayan, sorgulamaktan korkmayan, hatta "aklı örten hastalıklar"dan kendini korumuş olan insanların varlığı günden güne artarak çoğalmaktadır. Böyle bir ülke insanlarının milli ve manevi gücünü, azmini ve kararlı duruşunu, "hak, hukuk ve adalet" duygusunu hiç bir güç ve kuvvet yıkabilir mi?   

Hemen hemen her toplumda, etrafında olan biteni göremeyen veya anlayamayan,kendi gördüğünü ve bildiğini doğru kabul eden  insan tipleri olabilir. Ama bulunduğu toplumda olan biteni göremeyen, anlayamayan, kendi aklıyla ve düşüncesiyle hareket edemeyen, bir başkasının sözlerine hatta yalan mı doğru mu demeden inanan insan tipleri de olabilir?Nereden gelip nereye gittiğini bilmeyen, dostunu düşmanını tanımayan, kendinden başkasını düşünmeyen, kendi değer yargılarını toplumun değer yargılarından üstün tutan,haram helal demeden  yiğip içen, ahlakını paraya değişen insan tipleri kim olursa olsun, hangi ülkede yaşarlarsa yaşasın, kendi ülkesine ve milletine hem ihanet ediyor hem de kötülüklerin en büyüğünü yapıyor demektir. Sırf para için, mal mülk için yaşamayı yeğleyen, ahlak ve faziletini maddiyata değişenler, kendi ülkesini ve milletini düşünür mü?Bir İspanyol ata sözü şöyle der: Ahlâk ve para aynı çuvala girmez.

Milletin sağlam bir fikre, düzgün bir duruşa ve iyi ahlâka sahip olması, o topluma yön veren, toplumu aydınlatan insanların düzgün olması ile alâkalı olduğu da bir gerçektir. Güzel kokan çiçekler gibi, güzel düşünceler de iyi olan kafalardan çıkar. (France) Sözü de çok anlamlıdır. Bir toplumun değer yargıları, "Güzel kokan çiçekler" gibidir. Mesela yalan söylememek, iftira atmamak, ona buna hakaret etmemek, kimsenin malına zarar vermemek ve devletin malını çalmamak, yetim malına el uzatmamak gibi...Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat | Resimleri Göster