Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat | Resimleri Göster


Görele UYB'de Neler Oluyor?


Açıklama: Ali Zafer Topşir yazdı
Kategori: Görele
Eklenme Tarihi: 02 Eylül 2018
Geçerli Tarih: 22 Ekim 2021, 16:24
Site: Görele Sol Platformu
URL: http://www.gorelesol.com/haber_detay.asp?haberID=26839


GÖRELE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU’NDA NELER OLUYOR?

Giresun Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Cevdet COŞKUN yeni bir dönemin başladığını ifade etmesine karşın,yapılan uygulamalardan zulüm döneminin başladığı görülmektedir.

Geçtiğimiz günlerde Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda okul Müdürü Dr. Öğretim Görevlisi Hayrettin KARADENİZ kendisiyle anlaşamadıkları gerekçesiyle görevlerinden ayrılan iki müdür yardımcısı ve yüksekokul sekreteri hakkında basit nedenlerden dolayı soruşturma açarak mobing uyguladığı yönünde söylentiler ayyuka çıkmıştır.

Yapılan soruşturmalar neticesinde herhangi bir suç unsuru olmadığı belirlenmesi de bu durumu destekler niteliktedir.  Soruşturma nedenleri ise okul müdürünün isimliğinde neden Dr. Öğretim Üyesi unvanının yazmadığı gibi gülünç gerekçelerden oluşmaktadır.

Okul müdürü göstermiş olduğu yönetim tarzı ile soruşturma açarak baskı ve otorite kurmayı amaçlamaktave kendisine karşı çıkanları yıldırma politikası yürütmektedir.

Okul müdürü okula bir gün gelmesine karşın görev geliştirme güçlüğü ödeneği ücretini her gün okula geliyormuş gibi almaktadır.

Bir gün okula gelen bir idarecinin okulda yaşanan olaylara ne kadar hakim olduğu da okulda yaşananlardan görülmektedir.

Hukuksuz olarak kendisine tahsis edilen nşoför ve makam aracını Giresun’dan Görele’ye ulaşımı ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi için kullanmaktadır.

Derslerde öğrencilerine sürekli etik kurallardan ve güzel ahlaktan bahseden bir okul müdürünün bu davranışı aklıma Nietzsche’nin “Kim namus ve ahlak şövalyeliği yapıyorsa, bilin ki en namussuzu o’dur” sözünü getirmektedir.

Yüksekokul’da görev yapan Yağlıdere Belediye Başkanı’nın gelinine göreve atandıktan sonraki iki ay süresince Yükseköğretim Kanununda açık ve net olarak 12 saat ders vermesi gerektiği belirtilmesine karşın hiçbir şekilde ders verilmemiş ve okul müdürü gibi okula bir gün uğramasına da (Cuma günleri) göz yumulmuştur. Bu süre içerisinde gelin hanımın okula gelmemesi görmezden gelinerek İstanbul Üniversitesi’nde doktora derslerine rahatlıkla katılabilmesine imkan sağlanmıştır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda öğretim görevlilerinin doktora yapamayacağı belirtilmesine karşın okul müdürlüğü ve rektörlük tarafından bu duruma göz yumulmuş ve bundan dolayı da iki kez mazeret izni verilmiştir.Gelin Hanım’a tanınan ayrıcalıklar bu kadarla da bitmiyor. Göreve başladıktan sonra önce bölüm başkan yardımcılığı daha sonra da müdür yardımcısı olarak kariyer basamaklarını hızla çıkması konusunda destek sağlanmıştır. İlk kez göreve başlayan bir öğretim görevlisinin okula bir gün uğradığı bir yerde bölüm başkan yardımcısı ve müdür yardımcılığı görevlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirebilmesi zor olmasa gerek. Acaba ilgili öğretim görevlisi Yağlıdere Belediye Başkanı’nın gelini olmasaydı iki ay boyunca okula bir gün gelmesine, doktora derslerine katılmasına ve kariyer basamaklarını bu kadar hızlı çıkması konusunda bu kadar destek görür müydü?

Yaşanan bunca görmezden gelme sürecinde Memur-Sen’e bağlı Eğitim Bir-Sen kurucu üyesi yüksekokul sekreteri Hüseyin TOPŞİR hiçbir gerekçe sunulmadan milli görüş çizgisinde olduğu için müdür Hayrettin KARADENİZ’in önerisi üzerine Giresun Üniversitesi Rektörü tarafından görevden alınmış ve Eğitim Bir-Sen Giresun yönetimi bu olaya seyirci kalmıştır. Aynı gün içerisinde odasını boşaltması, odanın anahtarlarını idareye teslim etmesi ve yeni görev yeri olan Güzel Sanatlar Fakültesi’nde göreve başlaması istenmiştir. Yapmış olduğu uygulamalar nedeniyle eleştirdikleri eski Rektör Prof. Dr. Aygün ATTAR döneminde dahi milli görüş çizgisinde olan kişilere karşı herhangi soruşturma ya da görevden alma yönünde uygulamalar görülmezken bu dönemde bunların yaşanması hiçbir gerekçe ile açıklanamamaktadır. Yıllarca Giresun Üniversitesi’nde birlikte çalıştıkları Hüseyin TOPŞİR’in milli görüşe yakın olması nedeniyle görevden alınması karşısında, Eğitim Bir-Sen Giresun Şube Başkanı Mustafa ÖZ, teşkilatlanmadan sorumlu başkan yardımcısı Ali YILMAZ ve Eğitim Bir-Sen üniversite temsilcisi Recep YAĞCI yaşanan bu olay karşısında sessiz kalarak basın açıklaması gereksinimi dahi duymamışlardır. Acaba bunca yaşanan hukuksuzluk ve milli görüş çizgisinde olduğu için görevden alınan yol arkadaşları için sessiz kalmaları konusunda Eğitim Bir-Sen Giresun yönetimine ne vaat edildiğini de sormadan edemiyorum.


Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat | Resimleri Göster