Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat | Resimleri Göster


Emekli Aylıkları Bayram Öncesi Ödeniyor


Açıklama: Aylıklarının bayramdan önce ödenmesine yönelik gerekli çalışmalar tamamlanmıştır.
Kategori: Ekonomi-Çalışma Hayatı
Eklenme Tarihi: 09 Haziran 2017
Geçerli Tarih: 09 Ağustos 2022, 13:36
Site: Görele Sol Platformu
URL: http://www.gorelesol.com/haber_detay.asp?haberID=24346


Emekli Aylıkları Bayram Öncesi Ödeniyor

Emekli, dul ve yetim aylıklarının bayramdan önce ödenmesine yönelik gerekli çalışmalar tamamlanmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklama şöyle;

SGK EMEKLİ AYLIĞI ÖDEMELERİNİN RAMAZAN BAYRAMI NEDENİYLE ERKEN ÖDENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden SGK  Emekli Aylığı Ödemelerinin Ramazan Bayramı Nedeniyle Erken Ödenmesine İlişkin Duyuru " ile İlgili Yapılan Açıklama Şöyledir;

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 55 inci maddesinde, sigortalıya veya hak sahiplerine bağlanan gelir veya aylıkların, her ay peşin olarak ödeneceği, gelir ve aylıkların ödeme dönemleri, ödeme tarihleri, ödeme şekli ve ödeme merkezlerinin Kurumca belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Ramazan Bayramının 25 Haziran 2017-27 Haziran 2017 tarihlerine rastlaması nedeniyle emekli, dul ve yetim aylıklarının bayramdan önce ödenmesine yönelik gerekli çalışmalar tamamlanmıştır.

Buna göre,

·  5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında (SSK) emekli, dul ve yetim aylığı alanların 24 Haziran 2017-26 Haziran 2017 tarihleri arasında ödenmesi gereken gelir/aylık ödemeleri tahsis numarasının son rakamı,

*  4 olanların 21 Haziran 2017 tarihinde,

*  2 olanların 22 Haziran 2017 tarihinde,

*  0 olanların 23 Haziran 2017 tarihinde,

·  5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (BAĞ-KUR) emekli, dul ve yetim aylığı alanların 25 Haziran 2017-28 Haziran 2017 tarihleri arasında ödenmesi gereken gelir/aylık ödemeleri tahsis numarasının son rakamı;

* 5, 7 ve 9 olanların 20 Haziran 2017 tarihinde,

* 1 ve 3 olanların 21 Haziran 2017 tarihinde,

* 4, 6 ve 8 olanların 22 Haziran 2017 tarihinde,

* 0 ve 2 olanların 23 Haziran 2017 tarihinde,

· 5434  sayılı  Kanun  ile 5510 Sayılı  Kanunu 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında  (Emekli Sandığı) emekli, dul ve yetim aylığı alanların 1 Temmuz 2017 tarihinde (T. C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri tarafından aylıkları ödenenlere ise Temmuz ayının 1., 2., 3., 4. ve 5 inci günlerinde) ödenmesi gereken  aylıkların ödeme günü; 

*  1, 2 ve 3 Temmuz 2017 tarihinde olanlara 22 Haziran 2017 tarihinde,

* 4 ve 5 Temmuz 2017 tarihinde olanlara 23 Haziran 2017 tarihinde,

*Ödenecek olup, Kurumumuzdan aylık almakta olan emekli, dul ve yetimlerin aylıkları Ramazan Bayramından önce ödenmiş olacaktır.

BİLGİLERİNİZE SAYGILARIMIZLA DUYURULUR.

Haber : Ali Dursun www.gorelesol.com


Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat | Resimleri Göster