Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat | Resimleri Göster


İnsanlarımızın yaşadıkları muhitten en çok aradıkları nedir??


Açıklama:
Kategori: Köşe Yazarları
Eklenme Tarihi: 15 Ekim 2015
Geçerli Tarih: 03 Nisan 2020, 22:23
Site: Görele Sol Platformu
URL: http://www.gorelesol.com/yazar.asp?yaziID=22094


İnsanlarımızın yaşadıkları muhitten en çok aradıkları nedir??

Yıllarca bu soruyu her zaman hep duydum, fakat bir şekilde bu sualin karşısında aldığım farklı çeşit cevaplardan memnun kalmadım.

Belki de her fiziki şahsın cevabı onun mantık itibariyle düşüncesine ve ifade ettiği fikirlerin hayatı gerçekliğine bağlıdır.

Normalde yaşadığımız hayattan gördüklerimizi kelimelerimizle ifade etmeye çalışıyoruz. Bazı insanların gördükleri çok objektiftir, ancak bu gördüklerini his ederken ifade etmek zorluğuna sahip oldukları üçün onlar fikirlerini tahlilleri üzerinde cemiyete aktarmak, fikir paylaşımı imkânlarından uzaktırlar. İnsanların grup itibari ile birbirinden olan farkları da bu unsurlardan ibarettir.

Benim için farklar sadece dış görünüşçe sahip olduklarımızdan ibaret değildir. Zahiri farklar insanları mahsus oldukları çizgileri ile tanıtmak fizikini nümayiş ettirir.

Bu fizik insanı kimlik itibariyle etraf muhitte yaşaması ve ayni zamanda münasebette olması için anonim olmamak şartı ile bir nevi kendi-kendini tanımak fırsatını verir. Zahiri fizik kendini zahiren tanımak anlamını taşıyor. Zahiren mahsus olduğumuz görüntüler her biri karakterimizin olgunlaşmasına ve inkişafında bir nevi kendini zamanla ifade eder.

Numune olarak psikologlarımız zahiren farklı görünüşte olan insanları tipik gruplara ve karakterlere bölerler ve farklı çeşitte çizilmiş resimlere göre onları hem tahlil eder ve ayni zamanda bu neticelere istinaden yetiştirerek cemiyete aktarırlar.

Bu tahminler bazen çok gerçek,bazen de hiç gerçek olmaya da bilir.Ama insan olarak bazı gerçeklerin şahidi olduğumuz zaman uzun yıllar boyu gerçeklere inanır ve inancımıza göre de devamlı bu mevzularla meraklıyız.

Merak dairemizde esas mevzulardan biri olarak gündemdedir.

Düşünüyorum ki merak dairemiz bizim için önemli olan bir mekândır.

Meraklarımızı toplandığı mekan bizim dünyamızın mevcut olmasından ve o muhitin zamanla değişmesine tesir gösterten  mekandır ki hangisi ki; Bu mekâna dâhil olan meraklar bizim ruhumuza, fizikimize ve demek olur ki, bütün vücudumuzun idare olunmasına tesir gösteren merak mekânımızdır.

Mekânımızın idare olunması meraklarımızın bize ve yaşamımıza iyi ve ya kötü anlamda tesir göstermesi ile bağlıdır.

Tesirlerimizin esas gücü de ele meraklarımızın köklü olarak beyin hafızamızda hangi şekilde cereyan etmesinden kaynaklanıyor.

Merak dairemizin hacim itibarı ile büyük olması önemli değil. Önemli olan merak dünyamızın bizim isteklerimize ve arzularımıza göre şekillendirmek ve hayatımız için faydalı olan fonksiyonellerin tarafımızdan cemiyete lazım şekilde taktım etmeğimize yardımcı olmasıdır.

Ve elbette ki merak dairemizi her birimiz insan olarak öz iç dünyamızda kuruyoruz.

(Devamı var)


Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat | Resimleri Göster