Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat | Resimleri Göster


Kılıçdaroğlu vaatlerini açıkladı


Açıklama: CHP lideri, 2015 Seçim Bildirgesi'ni bugün açıkladı
Kategori: Siyaset
Eklenme Tarihi: 18 Nisan 2015
Geçerli Tarih: 25 Haziran 2022, 20:02
Site: Görele Sol Platformu
URL: http://www.gorelesol.com/haber_detay.asp?haberID=20982


İşte Kemal kılıçdaroğlu'nun seçim vaatleri

CHP'nin yarın açıklayacağı seçim bildirgesinde asgari ücret, genel sağlık sigortası ve mazot fiyatlarıyla ilgili vaatlerinin yer aldığı öğrenildi.

CHP lideri, 2015 Seçim Bildirgesi'ni bugün açıkladı.

Bildirgede asgari ücretin 1500 liraya çıkarılacağı ve vergi alınmayacağı, kredi kartı borcunun yüzde 80'inin silineceği ve çiftçiye verilen mazotun 1,5 liraya düşeceği vaatleri var. Üniversite öğrencilerinin yaz tatilinde taksitle askerlik yapması da öngörülüyor.

Kılıçdaroğlu'nun yarın açıklayacağı seçim bildirgesi, basılmak üzere matbaaya gönderildi. Taslak bildirgede 2 TL olarak öngörülen mazot fiyatı, son hesaplamalarla 1,5 TL'ye indirildi.

CHP'nin seçim bildirgesinin bazı detayları şöyle:

ASGARİ ÜCRET 1500 LİRA

- Sosyal yardımlar iki katına çıkarılacak. Aile sigortası projesi kapsamında geliri 720 TL'nin altında olan hane kalmayacak.

- Asgari ücretten vergi alınmayacak, asgari ücreti 1500 TL'ye yükseltilecek.

- Emekliye,hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda iki ikramiye maaş verilecek.

- Oğlu askerde olan aileye 360 TL, 65 yaş üstü vatandaşlara 240 TL, engellilere yüzde 40 engellilik düzeyi için 400 TL,yüzde 60 engellilik düzeyi için 600 TL yaşam desteği verilecek.

10 MİLYON KİŞİYE NAKİT PARA DESTEĞİ

- 16,7 milyon kişi ve 3,75 milyon haneye sosyal destek sağlanacak. 5 milyon vatandaş sosyal yardım kapsamına alınacak. 9,6 milyon vatandaşa ilk kez düzenli nakit desteği verilecek.

KREDİ KARTI BORÇLARI SİLİNECEK

- Askerlik süresi kısalacak. Üniversite öğrencileri yaz tatillerinde taksitle askerlik yapabilecek. Kredi kartı borçlarının yüzde 80'i silinecek.

Kılıçdaroğlu vaatlerini açıkladı

CHP’nin seçim bildirgesi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından tüm milletvekili adaylarının katılımıyla yapılan toplantıda açıklandı. "Özgürlüğün ve umudun ülkesi, herkesin Türkiye’si" başlıklı CHP 2011 seçim bildirgesi, 134 sayfadan oluşuyor. "Özgür insan için özgürlükçü demokrasi" ana başlığı altındaki vaatler şöyle:

 "-TSK İç Hizmet Kanunu’nun 35. maddesi değiştirilecek.

-Zorunlu askerlik önce 9, daha sonra aşamalı olarak 6 aya indirilecek.

-Bir defaya mahsus bedelli askerlik kanunu çıkacak, gücü yetmeyenler için bedelsiz olacak.

-Seçim barajı yüzde 5’e indirilecek.

-Yeni ve özgürlükçü bir anayasa, toplumun tüm kesimleriyle birlikte hazırlanacak.

-İnsan Hakları Ulusal Denetim Kurumu kurulacak.

-Korku ve sindirme ortamı yaratma amacı taşıyan uygulamalara son verilecek.

-Barışçı her tepki meşru sayılacak.

-Gözaltına alma ve tutuklamalarda keyfi uygulamalar önlenecek.

-Basın özgürlüğünün önündeki tüm engeller ve medya üzerindeki her türlü baskı ortadan kaldırılacak.

-Adalet Bakanı ve Müsteşarı HSYK’dan çıkartılacak, özel yetkili mahkemeler kaldırılacak.

-Demokratik seçim sistemi ve siyasal çoğulculuk sağlanacak.

-Propaganda yasakları kalkacak, seçilme yaşı 21’e inecek.

-Etnik ve inanç farklılıkları ayrımsız sahiplenilecek.

-Kadına yönelik şiddet ‘ağır suç’, cezası ‘ağır ceza’ olacak.

-Kadın erkek eşitliğini sağlayacak pozitif ayrımcılık uygulamaları yaygınlaştırılacak.

 -"KÜRT YURTTAŞLARIN KİMLİKLERİ ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILACAK"-

 -Doğu ve Güneydoğu’da baskılara son verilecek, toplumsal barış sağlanacak.

-Kürt yurttaşların kimliklerini yaşamalarının önündeki engeller çoğulcu ve özgürlükçü demokrasi ile aşılacak.

-Kurulacak komisyon ile failimeçhul cinayetler aydınlatılacak.

-Talep eden yurttaşlara anadil öğretimi olanağı sunulacak.

-Diyarbakır Cezaevi toplumsal barış müzesi olacak.

 -"ALEVİ YURTTAŞLARIN EŞİT YURTTAŞLIK TALEPLERİ HAYATA GEÇİRİLECEK"-

 -Alevi yurttaşların eşit yurttaşlık talepleri hayata geçirilecek.

-Din dersleri zorunlu olmaktan çıkartılacak, seçmeli hale getirilecek.

-Tüm inançlar için ibadethane açılacak.

-Azınlık din mensubu vatandaşlara yönelik din ve inanç temelli ayrımcılık, nefret söylemleri ve nefret suçlarıyla mücadele edilecek.

-Milletvekili dokunulmazlığı kalkacak.

-Başbakan ve bakanların varlıklarının yönetimi görevleri süresince kayyuma devredilecek"

 -"HER YIL 800 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK"-

"Sürdürülebilir kalkınma için üreten, büyüyen, paylaşan çevre dostu ekonomi " ana başlığı altındaki talepler ise şunlar:

 "-Her yıl 800 bin kişiye istihdam yaratılacak.

-Engellilerin kamuda istihdam olanakları arttırılacak.

-Bilgi teknolojileri ve iletişim sektöründeki dolaylı vergiler en alt düzeye inecek

-İnternet yoluyla işlenen suçlarla mücadele kanunu kalkacak, yerine demokratik bir düzenleme getirilecek.

-Telefon ve internet hizmetlerinin yüzde 20 ucuzlaması sağlanacak.

 -"TOPRAKSIZ KÖYLÜLER İÇİN ARAZİ EDİNDİRME OFİSİ KURULACAK"-

 -KOBİ’lere ödedikleri vergi ve sosyal güvenlik primi kadar faizsiz kredi verilecek.

-Teşvik uygulama müsteşarlığı kurulacak.

-Topraksız köylülere toprak sağlamak için Arazi Edindirme Ofisi kurulacak.

-Mayınlı araziler topraksız köylülere dağıtılarak toprak reformu sağlanacak.

-İklim Değişimi ve Gelişimi Araştırma Merkezi kurulacak.

-Hayvancılık ve Süt Ürünleri Destek Genel Müdürlüğü kurulacak.

-İşsizlik fonundan yararlanma koşulları kolaylaştırılacak, işsizlik ödeneği kişilerin geçim standardı gözetilerek belirlenecek.

-Kadınlara kamu sınavlarında pozitif ayrımcılık uygulanacak.

-Ücretlinin vergi yükü düşürülecek.

-2B alanları köylüye verilecek.

-Esnafın ödediği sosyal güvenlik destek primi kalkacak.

-Taksicilerin güvenlik kabinli araca geçişinde bir defaya mahsus ÖTV alınmayacak.

-Çiftçiye mazot 1.5 TL’den verilecek.

-Esnafı koruyan hipermarket yasası çıkacak.

-Kamu çalışanlarına yarım maaş tatil desteği verilecek.

-Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak dışa bağımlılık azaltılacak.

 -Akkuyu’da nükleer santral kurulması için referandum yapılacak.

-Yeni kuşak reaktörlere odaklı nükleer enerji politikası izlenecek."

 -"2 AY İÇİNDE AİLE SİGORTASI KURUMU KURULACAK"-

"Sosyal adalet ve insanca yaşam için eşitlik ve toplumsal dayanışma" ana başlığı altında uygulanacak CHP politikaları ise şöyle sıralandı:

 "-Aile Sigortası ile her aile aylık en az 600 TL gelire kavuşacak, bu gelir ailenin durumuna göre bin 200 TL’ye kadar çıkabilecek. İktidarın ilk 2 ayında Aile Sigortası Kurumu (ASKUR)kurulacak.

-Yeşil kart uygulaması iyileştirilerek sürdürülecek.

-İhtiyacı olan her aileye çocuk,yetişkin ve yaşlı desteği sağlanacak.

-Dul ve yetimlere asgari aylık ödemesi başlayacak.

-Herkesin sendikalı olma hakkı yasal güvence altına alınacak.

-Kamuda taşeron işçiliği, sözleşmeli personel (4/B) ve geçici personel (4/C) uygulamaları kaldırılacak.

-Meslek liselerinde ve meslek yüksek okullarında okuyan gençler tam zamanlı sigortalı olacak, primlerini devlet ödeyecek.

-Aşırı çalıştırmaya yasak getirilecek.

 -‘Güldünya yasası’ çıkartılacak, sadece töre değil namus cinayetlerine de ağır ceza gelecek.

-Gençlik indirimi uygulamasıyla gençlerin toplu ulaşımdan, kültür, sanat ve spor etkinliklerinden, mağaza ve restoranlardan indirimli yararlanabilmeleri sağlanacak.

-Emekliye milli gelir artışından pay verilecek.

-İntibak yasası çıkacak, emekli maaşları arasındaki uçurum azalacak.

-Çalışan emeklilerden kesilen sosyal güvenlik destek primi kaldırılacak.

-Çalışan veya çalışmayan bütün engellilere aylık ödenecek.

-Tüm ayrımcılık türlerinin önlendiği ayrımcılık yasası çıkacak.

-Yaşlılar ailelerine muhtaç edilmeden devlet tarafından bakılacak."

 -"EMNİYET TEŞKİLATI SİYASAL YAPILANMANIN DIŞINDA TUTULACAK"-

"Mutlu toplum, mutlu yurttaş için nitelikli kamu hizmetleri, gün ışında yönetim" ana başlığı altındaki vaatler ise şöyle:

 "-18 yaşına kadar tüm çocuk ve gençler zorunlu eğitim kapsamında olacak.

-Üniversite sınavı aşamalı olarak kaldırılacak.

-SBS sınavı hemen kaldırılacak.

-YÖK kaldırılacak.

-Üniversitelere bilimsel, mali ve idari özerklik sağlanacak.

-Devlet üniversitelerindeki akademisyenlerin maaşı AB standartlarına çıkartılacak.

-Üniversite harçları kaldırılacak, yurt sorunu 2 yıl içinde çözülecek.

-Yoksul yurttaşlar hastanede katkı payı ödemeyecek, hasta hakları için fon kurulacak.

-Hayvana kötü muamele suç olacak, hayvan satan yeni mağaza açılmayacak.

-Devşirme sporculara bağımlı spor politikası değişecek, öz değerlere yönelinecek.

-Sanat emekçilerinin çalışmadıkları dönemde sigorta primlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ödenmesi sağlanacak.

-Terörle mücadele sadece silahlı mücadele anlayışı yerine devletin tüm organlarının, halkın, medyanın ve STK’ların desteğiyle yapılacak.

-Emniyet teşkilatı her türlü siyasal yapılanmanın dışında tutulacak.

-Kamu yönetiminde yandaşlık ve keyfiliğe son verilecek.

-Bürokratik ve siyasi dokunulmazlıklar kalkacak.

-Kamu ihaleleri mercek altına alınacak."

 -"İSTANBUL KÜRESEL MARKA KENTİ HALİNE GELECEK"-

"Çağdaş yerleşimler ve gelişmiş kent toplumu için kalkınan bölgeler, kentleşen Anadolu, dünya kenti İstanbul" başlığı altında uygulanması vaat edilen politikalar şunlar:

 "-Türkiye’nin her bölgesinden 20 kent ekonomik çekim merkezi olacak.

-Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Şartı’ndaki çekinceler kalkacak.

-Belde belediyeleri yeniden açılacak.

-Muhtar aylıkları asgari ücret düzeyine çıkacak.

-Konut ve Şehircilik Bakanlığı oluşturulacak, düşük gelirlilere konut, yoksullara ucuz kiralık ev yapılacak.

 -Adana-Mersin’e Singapur işlevi kazandırılacak.

-Kars-Ardahan-Iğdır, Çin-Avrupa hattında lojistik üs olacak.

-İzmir, Tayland gibi sağlık turizmi merkezi olacak.

-Samsun, gemi inşa ve tamir sanayii alanında Şangay gibi marka kent olacak.

-Trabzon-Ordu-Giresun bölgesinde fındık borsası kurulacak, fındık fiyatı Almanya’da değil, Türkiye’de belirlenecek.

-Diyarbakır,Mardin, Adıyaman, Şanlı Urfa bölgesi inanç, kültür ve gurme turizmi merkezi olacak.

 -Ankara’nın içinin boşaltılmasına izin verilmeyecek, Başkent işlevi güçlendirilecek.

-İstanbul, Londra ve Paris’le birlikte Avrupa’nın önde gelen 3 küresel "marka" kentinden biri haline getirilecek. İstanbul’un yaratıcı kent özelliği geliştirilecek, bilişim, kültür, entelektüel kenti haline getirilecek.

-İstanbul’un ulaşım sorunu çözülecek. 3. köprü yerine yüzer viyadük ve mevcut köprülerin yeniden inşası da dahil olmak üzere tüm alternatifler değerlendirilecek."

 -"TÜRKİYE KİMSEYE AĞABEYLİK YAPMAYACAK,KENDİSİNE AĞABEYLİK YAPILMASINA DA İZİN VERMEYECEK"-

"Adil ve güvenli bir dünya için barış, demokrasi ve kalkınma temelli dış politika" ana başlığı altındaki vaatler ise şunlar:

 "-Türkiye hiçbir ülkeye ‘ağabeylik’ yapmayacak, kimsenin kendisine ‘ağabeylik’ yapmasına da izin vermeyecek.

 -AB’ye tam üyelikten başka bir seçenek kabul edilmeyecek.

-ABD ile son yıllarda yaşanmış olan sıkıntılar aşılacak, eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde yeni bir anlayışla hareket edilecek. ABD ile stratejik ve askeri ilişkilerle sınırlı olmayan, dengelenmiş, ekonomik ve kültürel etkileşime açık yeni ve çağdaş ortaklık tesis edilecek.

-Türkiye’de artış gösteren Amerikan karşıtlığını dengelemek için öğrenci, iş adamı, yerel yönetici değişimi yapılacak ,ortak kültürel ve sanatsal etkinlik düzenlenecek.

-Orta Doğu’daki tüm toplumların insan haklarına, demokrasiye ve sosyal adalete dayalı sistemlerin bu toplumlar tarafından barışçıl yollarla yaratılması desteklenecek"

(ANKA)


Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat | Resimleri Göster