Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat | Resimleri Göster


Kırkpınar 653 yaşına giriyor


Açıklama: Kırkpınar Yağlı Güreşleri,bir kültür mirasıdır
Kategori: Spor
Eklenme Tarihi: 20 Haziran 2014
Geçerli Tarih: 27 Şubat 2024, 12:24
Site: Görele Sol Platformu
URL: http://www.gorelesol.com/haber_detay.asp?haberID=18138


Kırkpınar 653 yaşına giriyor

Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 653.yılına giren ve bu toprakların tarihiyle özdeşleşmiş bir kültür mirasıdır.

Bir söylenceye göre Orhan Gazi’nin Rumeli’yi ele geçirmek amacıyla düzenlediği seferler sırasında, kardeşi Süleyman Paşa 40 askerle Domuzhisarı üstünde yürür. Salla karşı kıyıya geçerler ve Domuzhisarı’nı ele geçirirler.

40 kişilik öncü birlikteki askerler, mola verdikleri her yerde güreşe tutuşurlar ancak bu birlikten iki yiğitin tutuştukları güreşte ise bir türlü kazanan çıkmaz. İki yiğidin bitmek bilmeyen güreşi ikisinin de solukları kesilip can vermesiyle sona erer…

Yıllar sonra çıktıkları bir başka seferde arkadaşlarının mezarı başına gelen savaşçılar, burada akan gür bir pınar görürler.Halk orada yatanların “Kırklardan” (ermiş) olduğuna inanır. Yöreyi Kırkpınar diye adlandırır.Bir başka söylenceye göre de, oraya ayak basanlar 40 kişi olduklarından adı Kırkpınar kalmıştır.Sonraki yıllarda aynı yerde ölen kişilerin anısına güreş tutulmaya başlanmıştır. Zamanla gelenekselleşmiş ve Kırkpınar Yağlı güreşlerine dönüşmüştür.

Bir başka Kırkpınar değerlendirmesi de; bu güreşlerin, Türkler Edirne’yi almadan yüz yıl önce Rumeli’ye geçen Sarı Saltuk tarafından oralara taşındığı ve Türklerin sonradan Sultan I. Murat döneminde bu güreşlere sahip çıktığı yönündedir.Kırkpınar Güreşleri, aradan geçen yıllarda kaybedilen topraklardan dolayı Yunanistan’ın Samona Köyü Merası’ndan Edirne dışındaki Virantekke’ye taşınmıştır…

Cumhuriyet döneminde ise Sarayiçi’nde düzenlenmeye başlamıştır.

http://www.ciftlikdergisi.com.tr/?p=61505


Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat | Resimleri Göster